Pieniądze:

Trzeci system

Trzeci system - istniejący w Stanach Zjednoczonych i Japonii - charakteryzuje się prawnym wyodrębnieniem bankowości i papierów wartościowych. Podstawowa różnica pomiędzy amerykańskim i japońskim systemem bankowym polega na tym, że banki japońskie, w przeciwieństwie do amerykańskich, mogą być właścicielami znacznych…

Ubezpieczenie depozytow

Ubezpieczenie depozytów zwiększa ryzyko nadużycia podejmowane przez banki, ponieważ depozytariusze ubezpieczeni od strat nie mają większej motywacji, aby powstrzymywać banki przed podejmowaniem zbyt wysokiego ryzyka. Niezależnie od tego, na jak wysokie ryzyko narażony jest bank, ubezpieczenie depozytów gwarantuje depozytariuszom ochronę…

Umowy dluzne

Ryzyko nadużycia powstaje w związku z umowami akcyjnymi, które stanowią podstawę udziału w zyskach w każdej sytuacji, niezależnie od tego czy firma przynosi dochody czy też straty. Gdyby możliwe było skonstruowanie umowy w taki sposób, żeby ryzyko nadużycia pojawiało się…

Umowy odkupu

Umowy odkupu (repo) są to w rzeczywistości krótkoterminowe pożyczki (zwykle z terminem płatności poniżej 2 tygodni), dla których obligacje skarbowe stanowią zabezpieczenie - czyli aktywa, jakie pożyczkodawca otrzymuje, jeśli pożyczkobiorca nie spłaca należności. Umowy odkupu tworzy się następująco: wielkie przedsiębiorstwa,…

Zobacz również:

Analiza finansowa

Przed każdą dorosłą osobą stoi obowiązek zaplanowania swojego domowego budżetu, tak by nasze wydatki nie przekraczały dochodów. Odpowiednia analiza finansowa pozwala oszczędzić kłopotów spowodowanych deficytem finansowym. Warto zwrócić uwagę, że sytuacja taka może prowadzić do zaczerpnięcia pożyczki finansowej czy kredytu,…

Nasze wpisy:

top